De laaste jaren is de duiksport sterk in de belangstelling komen te staan, hetgeen voor een belangrijk deel te danken is aan de boeiende TV reportages van oa Cousteau. Ook het aantal beoefenaars van de duiksport is fel toegenomen, dit ondanks het feit dat het de sportduikers in België niet gemakkelijk wordt gemaakt in de vaak koude en troebele waters. Het gemak echter waarmee tegenwoordig de zuidelijke stranden bereikt kunnen worden heeft zeker bijgedragen tot de popularisering van het sportduiken.

Het snorkelduiken mag men zich misschien zelf kunnen aanleren, dit is zeker niet het geval voor persluchtduiken. Dit laatste dient te gebeuren onder leiding van ervaren instructeurs en kan bij Duikclub De Zeeroos in Deinze. De Zeeroos werd opgericht eind 1979 en is de eerste duikclub in de Leiestreek. Onze club telt momenteel een 80-tal leden.

De Zeeroos is aangesloten bij de Vlaamse overkoepelende duikfederatie Nelos, een onderdeel van de nationale federatie BEFOS. BEFOS is op haar beurt aangesloten bij CMAS, een wereldwijde duikfederatie. Dit geeft het voordeel dat behaalde brevetten bij onze duikclub wereldwijd erkend en aanvaard worden. Zo kan je met het bij ons behaalde brevet overal ter wereld de onderwater fauna & flora bewonderen.