Modelbriefing 2*

Modelbriefing 2*Duiker

Kennismaking

We willen eerst weten met wie we gaan duiken.
Welke ervaring heeft onze buddy?
Kunnen we op een veilige manier samen duiken?

Dit kan een aangenaam voorafgaand gesprek zijn en hoeft dus niet aan de waterkant te gebeuren:

o Voldoen we aan de voorwaarde om te mogen duiken: duikboekje in orde, lidgeld betaald, medisch
in orde.
o Voldoen we aan de voorwaarde om samen te mogen duiken?
o Vragen naar ervaring, straftijd, laatste duik, ...
o Vragen naar specifieke problemen (oren, vroegere problemen,..) en wensen.
o Heeft iedereen al gedoken onder gelijke omstandigheden?
o Is het materiaal geschikt om de duik te doen? (volle fles, lood aangepast, materiaal aangepast,
welke computer? ...).
o Geen geplande vliegreizen na de duik!

Veiligheid

Veiligheid op 2 niveau’s:

o Op niveau duikploeg: “Welke gevaren zijn er verbonden aan deze duik en hoe moeten we daarmee omspringen”.
o Op niveau club: “Wat is het veiligheidsplan; welke middelen zijn er ter beschikking voor de hulpverlening?”.

Gevaren:

o Als we in slecht zicht terecht komen dan …
o Als we in stroming terecht komen dan …
o …
o Veiligheidsplan.
o Aan- en afmelden bij de 'Veiligheid aan de kant' met brevet 'Duiker‐Hulpverlener'.
o Veiligheidsmaterialen: zuurstofapparaat gevuld en gebruiksklaar, EHBO‐koffer, telefoon met
noodnummers en adressen. Het juiste adres van de duikplaats. Waar is het dichtstbijzijnde reanimatiecentrum en waar is de herdrukkingskamer, ...

De duik zelf

Wat gaat er onder water allemaal gebeuren?
Dit wordt hier afgesproken.
Onder water verloopt de communicatie immers een stuk moeilijker dus moet alles op voorhand al besproken zijn.

De duikplaats:

o zicht, temperatuur;
o stroming;
o duikprofiel.
o Wat valt er te zien & waar?

Het duikplan (de belangrijkste duikparameters en afspraken)

o Wanneer te water?
o Welke kompasrichting nemen we? (oriëntatie).
o Hoe dalen we af? (bodemprofiel volgen).
o Welke maximum diepte spreken we af?
o Wanneer beginnen we te stijgen?
o Hoe stijgen we op (bodemprofiel volgen) en met welke snelheid?
o Maken we een veiligheidstrap?
o Welke maximale duikduur spreken we af?
o Hebben we voldoende lucht om deze duik te maken?
o We beëindigen de duik als iemand: de reserve bereikt, de nultijd bereikt, de duiktijd bereikt, bij
een incident, bij koude of als de duik niet meer comfortabel is.

Het verloop van de duik (chronologisch overlopen)

o samenkomst;
o te water gaan (waar, volgorde, procedure);
o dalen (volgorde, wanneer, welk teken, waar, hoe) problemen? (oren);
o bodem (hoe zich gedragen eenmaal beneden? Bijv. dicht bij elkaar);
o stijgen (op teken, snelheid, volgorde);
o trappen (decostops);
o uit het water (waar, volgorde).

Laatste controles (aan de waterkant)

Aan de waterkant voeren we, vóór het vertrek, nog snel de belangrijkste controles uit: zijn de duiktekens gekend, is de verliesprocedure gekend en is het materiaal in orde.
Als dat OK is kan je met een gerust geweten aan de duik beginnen.

Controle van de duiktekens (die je denkt nodig te hebben)

De verliesprocedure

Materiaalcheck

o Fles open, beide ontspanners?
o Alles bij? Bril op, vinnen aan, loodgordel afwerpbaar?
o Alles goed aangesloten (inflator)?
o Demonstratie van de werking van de trimvesten en hoe de fles af te werpen.
o Display van de computers uitleggen.
o Controle van de buddy.