Ziekenfonds

Tegemoetkoming door het ziekenfonds

Als lid van een sportclub (in dit geval duikclub) kan je van je ziekenfonds een tegemoetkoming krijgen voor het lidgeld dat je jaarlijks betaalt. Afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent, kan dit € 10 à € 30 bedragen.

Je informeert best eerst bij jouw ziekenfonds of je daarvoor in aanmerking komt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.
Je kan de formulieren van de belangrijkste ziekenfondsen hier terug vinden.
Print jouw exemplaar uit, vul het in en bezorg het aan het secretariaat voor een handtekening en stempel van de Zeeroos.