DUIKOPLEIDING Assitent Instructor (AI)

Om het brevet van Assistent Instructor te behalen zijn volgende zaken vereist. Laat je hierdoor zeker niet afschrikken, want zowel de theorie als de oefeningen worden uitgebreid uitgelegd en aangeleerd.

Didactiek
Dit luik bestaat uit twee modules (module 1 en 3). Deze modules worden georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Trainerschool (VTS).
De modules moeten in deze volgorde afgelegd worden. Module 1 is dus steeds de eerste module.

Module 1: Didactiek theorie

Voorwaarden:
•3*Duiker zijn bij de start van de cursus.
•Medisch en administratief in orde zijn.
•Voorgesteld worden door de eigen club.

•In totaal 13 uren lessen didactiek volgen
•Examen (schriftelijk) afleggen over didactiek

Module 3: Didactiek praktijk

Toelatingsvoorwaarden:
•Medisch en administratief en in orde zijn.
•Geslaagd zijn in Module 1.

Deze module bestaat uit 3 onderdelen:
•2 uur theorielessen als stage + 1 uur evaluatie.
•9 uur zwembadlessen als stage + 1 uur evaluatie.
•10 stageduikleidingen, administratief te verifiëren via het logboek.

Openwaterproeven en duikleidingen:

Voorwaarden:
•Lid zijn van een NELOS‐club.
•3*D zijn.
•Minimum leeftijd: 18 jaar.
•Medisch geschikt zijn.

•DL1: Duik met een beginneling
•DL2: Duikleiding met decompressie
•DL3: Duikleiding vanaf een boot
•DL4: Proefafname van een duikleiding
•D1: 1500m snorkelen met volledige uitrusting
•D3: Redding van 15m tot aan de oppervlakte + 150m slepen + CPR en O2 toedienen

Volgende proeven mogen pas gedaan worden na deze vereiste duiken afgelegd te hebben:
•20 duiken in de zone (35-40)m

•D2: Stijgen van (35-40)m tot aan de oppervlakte aan 10m/min met gebruik OSB
•D4: Enkele statische wisselademhalingen op (35-40)m + stijgen op 2e ontspanner naar oppervlakte
•D5: Redding van (35-40)m tot 15m
•D6: Krachtredding van (35-40)m tot 15m

Sluitstuk Theorie en praktijk

Voorwaarden:
•Eén jaar 3*D zijn.
•40 duiken gedaan hebben sinds het behalen van het brevet 3*Duiker.
•Minstens 60 duikuren hebben.
•In het totaal 120 duiken gedaan hebben, waarvan:
o 40 duiken in de zone(30).
o 20 duiken in de zone(40).
o 30 duiken in de zone(30) in zee.
o 4 duiken in heldere zee (type Middellandse zee of tropische zeeën) (in water waar je met meer
dan 3 personen in één duikploeg kan duiken).
o 4 duiken in zoet water in de zone(30).
(Cumulatie is toegelaten).
•Geslaagd zijn voor de openwaterproeven en duikleidingen.
•Het gedeelte didactiek afgewerkt hebben.

Zwembadproeven:
•40m apnea
•60 sec stilstaande apnea
•3 keer masker ledigen
•Ster met 6 duikers
•60m met 3 duikers op 1 fles
•25m in apnea
•Uitrusting uit- en aandoen
•4 maal 25 m tussen 2 flessen

Homologatie Assistent Instructor (AI) brevet

Je hebt alle proeven voor AI succesvol afgerond?
Proficiat!

Wat moet je doen om je AI brevet in ontvangst te nemen?

Je geeft je volledig ingevulde + afgestempelde brevetkaart af aan de secretaris.
Je stort 30€ op rekening van de Zeeroos.