Procedure bij aangifte van ongeval

Bij een duikongeval kan je gebruik maken van het ongevalsaangifteformulier.

BIJ EEN NIET DODELIJK ONGEVAL:

Het ongevalsaangifteformulier dient binnen de 15 dagen in dubbel naar het NELOS‐secretariaat opgestuurd te worden, vergezeld van een geneeskundig getuigschrift.
Dit attest moet door de dokter worden afgeleverd binnen de 3 dagen na het ongeval.

BIJ DODELIJK ONGEVAL:

Binnen de 2 dagen aan NELOS‐secretariaat en rechtstreeks naar Arena (eventueel telefonisch of per fax) ter attentie van de heer Verbruggen – Josef II straat 36‐38 te 1000 Brussel – tel. +32 2 512 03 04 – fax +32 2 512 70 94.
Deze aangifte dient zo vlug mogelijk gevolgd te worden door een uitgebreid verslag over de
omstandigheden van het ongeval, vergezeld van een medisch attest over de doodsoorzaak.

ARTSEN MEDISCHE COMMISSIE

Ben je op zoek naar een arts die in de medische commissie?
Je kan in onderstaand bestand een lijst terugvinden met alle artsen van de medische commissie.