Dit formulier kan eventueel ook gebruikt worden voor duikorganisaties in wateren buiten de regio Zeeland.

Tijdens duiken in Zeeland (Oosterschelde/Grevelingen) moet men, om in orde te zijn met de Nederlandse ARBO-wetgeving, aan bepaalde eisen voldoen.
Daarom adviseert het NELOS-Duikonderricht aan de NELOS-instructeurs om bij proevenduiken of clubduiken in Nederlandse wateren bepaalde documenten steeds bij te hebben.
In praktijk betekent dit dat er op de duikplaats, naast het nodige veiligheids- en noodmateriaal, de NELOS-Infomap (waarin onder andere het Veiligheidsreglement en de protocols van proeven vermeld staan), een ploegenindelingsformulier (inclusief luchtberekening) en een RI&E (inclusief noodplan) aanwezig zijn.

Bron: https://www.nelos.be/artikel/duikorganisatie_Zeeland